Password Reset

ขออภัยเนื่องจากโฮสทำงานหนัก

จึงไม่สามารถรีเซ็ทพาสเวิร์ดได้ทุกกรณี

ต้องสมัครใหม่เท่านั้น และใช้พาสเวิร์ดรวมทั้งชื่อที่จำง่ายๆ
เว็ปไม่รับผิดชอบกรณีลืมรหัสที่ตั้งเอง…